Equips efectius

Teamwork Training

Habilitats pràctiques per desenvolupar una cultura d’equip basada en la confiança, la seguretat psicològica, la pertinença i la inclusió, fet que facilita un millor rendiment i col·laboració.

Potenciant el Rendiment de l’Equip a través de la Neurociència, el Mindfulness i la Investigació Conductual

Basat en la neurociència, mindfulness el Mindfulness i la recerca conductual, aquest programa interactiu aporta habilitats interpersonals pràctiques basades en l'entrenament de l'atenció, mentalitats orientades al creixement i comportaments col·laboratius, per així millorar els aspectes clau del rendiment òptim de l'equip. Aquest curs t'ajudarà a tu i al teu equip a:

Profunditzar en l’autoconsciència i aprendre com els nostres pensaments i comportaments impacten a l’equip

Ampliar la consciència d’un@ mateix@ i dels altres, emfatitzant la promoció de la inclusió i de la pertinença

Desenvolupar habilitats de comunicació efectives i no reactives.

Generar una cultura de confiança i de seguretat psicològica.

Cultivar una mentalitat prosocial d’humilitat i curiositat.

Promoure interaccions que generin aprenentatges comuns.

Optimitzar el compromís, l’agilitat i l’eficàcia.

Un programa pràctic, experiencial i altament interactiu que presenta eines que es poden aplicar immediatament als equips i organitzacions.

Context

La recerca actual de la ciència del comportament, la neurociència i la recerca empresarial mostren que en referència al rendiment òptim dels equips, allò que realment importa té a veure amb com l'equip treballa en conjunt més que qui està a l’equip.. Específicament, els individus i els equips treballen millor en un entorn on es troben:

  • Inclosos
  • Segurs a l’hora d’aprendre quelcom nou
  • Confortables aportant contribucions
  • Capaços de desafiar l’status quo

Estructura del programa

Oferim aquest programa interactiu de 4 hores com una experiència en viu en format presencial i en línia. El programa està focalitzat en quatre aspectes essencials de la diànima d’equips:

Pertinença:
La capacitat dels membres de l'equip per cultivar activament connexions socials i laborals entre si.

Inclusió:
Un conjunt de comportaments que permet que cada membre de l'equip sigui valorat per la resta de membres i del líder de l'equip.

Confiança:
La mesura en la qual els membres de l'equip modelen la confiança, la credibilitat i la connexió entre si.

Seguretat Psicològica.
La creencia entre los miembros del equipo de que tomar riesgos y desafiar el statu quo es segura, aceptable e incluso alentada.