Conf & Workshops

Ofereixo Conferències i Tallers que ajuden a les persones i als equips a anar “un pas més enllà”.  

M'he especialitzat en aspectes actitudinals i en habilitats "soft"; àmbits des dels quals la persona i l'equip puguin marcar la diferència.

El que m'interessa és que les persones i els equips siguin + conscients, eficaços, saludables, que col·laborin harmònicament, estiguin més motivats i gaudeixin d'un major benestar.

Exemples de Conferències Motivadores

Durada: 45-90 min | Format presencial i online

Objectiu: Lideratge Excel·lent

Seguretat Psicològica: l’ingredient secret
dels equips efectius

Autoliderar-se per liderar

La Gestió de l’Estrès Avui

El valor de l’Empatia i de l'Amabilitat
en les Organitzacions

Organitzacions Resilients

D’Organitzacions Tòxiques
a Organitzacions Saludables
Serarch Inside Yourself (presentació)

Els Pilars del Benestar  

Com millorar l’Engagement
en les Organitzacions

Si estàs interessat, CONACTA

Exemples de Conferències Motivadores

Duración: 45-90 min

Objectiu: Lideratge Excel·lent

Autoliderar-se per liderar

Seguretat Psicològica: l’ingredient secret
dels equips efectius

La Gestió de l’Estrès Avui

El valor de la Empatía y la Amabilidad en las Organizaciones

Organitzacions Resilients

Els Pilars del Benestar

De Organizaciones Tóxicas a Organizaciones Saludables

Como mejorar el Engagement en las Organizaciones

Si estàs interessat, CONACTA

Tallers

Durada: entre 2 i 4 hores | Format: presencial o en línia

Mindfulness at Work

Comunicació Conscient

Intel·ligència Emocional i (Auto)lideratge

Equips eficients

Mindfulness at Work

Comunicació Conscient

Intel·ligència Emocional i (Auto)lideratge

Equips eficients

Gestió de l’Estrès 

Organitzacions més Resilients

Motivació personal/professional Empatia: la clau de la col·laboració

Empatia: la clau de la col·laboració

Search Inside Yourself (format ½ dia)

Gestió de l’Estrès 

Organitzacions més Resilients

Motivació personal/professional 

Search Inside Yourself (formato ½ día)

Empatia: la clau de la col·laboració

Si estàs interessat, CONACTA

Tallers

Durada: entre 2 i 4 hores | Format: presencial o en línia

Mindfulness at Work

Comunicació Conscient

Intel·ligència Emocional i (Auto)lideratge

Equips eficients

Gestió de l’Estrès 

Organitzacions més Resilients

Motivació personal/professional 

Search Inside Yourself (format ½ dia)

 Empatia: la clau de la col·laboració

Si estàs interessat, CONACTA