INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL I TELETREBALL

Temps de lectura: 3′ (més 5′ per a l'article «linkat»)

Des de la pandèmia el teletreball s'ha accelerat. Sembla que se li va donar una gran empenta, i que ja res serà igual que abans. 

Ara bé, teletreballar no és el mateix que treballar a «l'oficina». Requereix certes adaptacions, tant a nivell «físico-tecnològic», com a nivell «psicològic/emocional». Les primeres estan bastant clares (espais «tranquils», adequada connectivitat i equips, eines col·laboratives, horaris-rutines-evitar distraccions....) però les segones, les «psicològiques», són una mica més complicades. Les primeres són condició necessària per teletreballar, però una adequada mirada i «tractament» de les segones són el que pot marcar la diferència i fer del teletreball una opció totalment vàlida. Estic parlant de les nostres pors, angoixes, estrès, percepció d'aïllament/soledat, desconnexió, nivell de competència percebuda en el nou entorn, sentiment de pertinença a l'equip/organització, nivell de compromís, motivació..... No són aspectes nous però pot que apareguin amb més assiduïtat o amb més intensitat fruit de teletreballar i estar «aïllats» a casa, per la qual cosa probablement serà de summa importància ser-ne conscients.

Pel que veig, la majoria d'empreses s'han dedicat, i bé, a recomanar/proveir el necessari per satisfer les necessitats que he anomenat «físico-tecnològiques». Però ¿que hi ha de les «psicològiques»?. Si la Intel·ligència Emocional és clau per liderar-se i liderar, en escenaris d'equips en remot ho serà encara més. Aspectes com ser conscients de com ens trobem (nosaltres i els nostres equips), gestionar adequadament l'estrès i les nostres emocions, la nostra capacitat de resiliència i empatia, trobar-li sentit al que fem com a individu i com a equip/organització, tenir propòsits clars, capacitat d'escoltar-nos i escoltar (sobretot el que va més enllà de les paraules)....cobren encara més importància si cap.

Quin rol han de jugar els líders en l'acompanyament dels seus equips a distància?. Com oferir suport emocional? Són, entre d'altres, aspectes clau sobre els quals començar a reflexionar i, més important, començar a actuar. Nous hàbits seran necessarisI els nous hàbits comencen per ser-ne conscients, tenir claredat del que cal i del que no, convicció i persistència per adquirir-los. M'atreveixo doncs a dir que desenvolupar habilitats com el Mindfulness i la Intel·ligència Emocional continuaran sent aspectes clau perliderar-se i liderar les organitzacions, ja sigui en persona o en remot.

Per acabar, us deixo amb un article publicat a Harvard Business Review («Una guia per gestionar els vostres (nous) treballadors remots«) i que em va semblar que dona alguns consells, senzills i interessants, per manejar adequadament el treball en remot. Alguns són molt bàsics, d'altres no tant.

Per als que no vulguin dedicar-li més temps, a continuació afegeixo un petit resum de les propostes ofertes a l' article: 

  • Establir check-ins diaris i estructurats (trucades «un a un» o amb tot l'equip, regulars i predecibles, on se sentin escoltats)
  • Posar a disposició diferents eines tecnològiques de comunicacióalternatives ( emails, apps de treball col·laboratiu, calls, sobretot vídeo calls...) 
  • Establir, conjuntament amb l' equip i des del principi, regles clares de comunicació segons les circumstàncies (bàsicament criteris per quan i com comunicar-se) 
  • Proveir oportunitats per a la interacció social en remot ( temps a l'inici de les trucades per parlar d'aspectes no relacionats amb el treball, petites «festes» virtuals–virtual aferworks...) 
  • Animar i donar suport emocional(atents a reconèixer l'estrès, escoltar i atendre les ansietats i preocupacions dels empleats, empatitzar amb les seves dificultats i, sobretot, donar confiança )